ETKİNLİKLER

5“Teknede takım çalışması ” eğitim programı Karadayı hukuk bürosu yönetici ve çalışanlarının katılımlarıyla, DOĞALYA HOTEL-MUDANYA/BURSA’da gerçekleştirilmiştir. Program, ekte sunulan akış paralelinde gerçekleştirilen uygulamalar ve çalışmalar ışığında; grup enerjisinin sergilenmesi, iş ortamı dışında paylaşım olanağının sağlanması ve farklı etkinliklerin gözden geçirilmesi amacıyla olumlu bir grup atmosferi kapsamında yürütülmüştür.

Teknede Takım Çalışması Programı

EĞİTİM VEREN : DERİN İNSAN KAYNAKLARI
FİRMA ADI : KARADAYI HUKUK BÜROSU
EĞİTİM KONUSU: TEKNEDE TAKIM ÇALIŞMASI
EĞİTİM SÜRESİ: 2 GÜN
EĞİTİM YERİ: DOĞALYA HOTEL-MUDANYA/BURSA
EĞİTİMCİ ve GRUP LİDERİ: Mine Edis, Eren Çep, Nail Erginer

Grup Oluşumları

Çalışmada, ilk gün teknede ve her iki gün aralıklarla yapılan kara aktivitelerinde farklı gruplar olacak şeklinde oluşturulan listeler doğrultusunda, gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler aksaksız bir şekilde tamamlanmıştır.

Outdoor Grup Dinamikleri Teknede Takım Çalışması 

“Teknede Takım Çalışması” eğitiminde görev alan eğitimci gözlemleri özetle ekli sayfalarda yer almaktadır.

Aktivite Seçimi Karakterleri

Program öncesinde aktivite seçimi, üç kritik unsur göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre; 1.Katılımcı sayısı, 2.Takım dinamikleri ve davranışsal gelişim hedefleri, 3.Lokasyon özelliklerine bağlı aktiviteler Olmasına özen gösterilmiştir.

Aktivite Özellikleri

Aktiviteler, ekip oluşum evreleri için aşamalandırılmış bir yapıda belirlenmiş olup, Programın tüm süreçlerinde özellikle; “takım oluşumu” ve “kaynaşma” unsurlarının hayata geçirildiği aktiviteler olarak uygulanmıştır.

Teknede Takım Çalışması Uygulama ve Amaçları

Çalışmanın ana amacı; bireysel ve kolektif farkındalık oluşturmak ve takım ruhunun dinamiklerini irdelemek olarak belirlenmiştir. Bu tür eğitimlerde amaç katılımcıların birbirlerine ilişkin özelliklerini keşfetmelerine olanak sağlamak olduğu kadar, birlikte çalışma koşullarını da her durumda sorgulayan çalışanlar olarak kendilerine düşen payı fark etmek olarak özetlenmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşıma ve arayışa hizmet etmek üzere bu tür eğitimlerde çalışmalar, performansın olağanın dışındaki koşullarda ad sergilenmesine olanak sağlayan bir akışta gerçekleştirilebilir. Bilindiği üzere; çalışma ortalamalarının sağladığı rutin iş temposu içerisindeki kişiler; “konfor alanı” olarak tanımlanan görece alışık oldukları ortamlarda yaşama eğilimindedirler. İş ortamında, ulaşılan sonuçlar önemli ve önceliklidir. İş ortamında herkesin rolü görece belirgin, sorumlulukları açık ve nettir. Kişiler bu zorunluluklar paralelinde davranır veya davranmaya çalışır. Outdoor eğitimlerle hedeflenen süreçlerde ise, her durum bir metafor olarak algılanabilir ve “konfor alanı” dışındaki ortamlar takım üyeleri için birer yansıma, bir yeni deneme alanı olarak sunulabilir. Bu tür çalışmalarda hedeflenen sonuca giden alt süreçlerdeki yaklaşımlar ile, takımdaki hakim atmosfer ve kişilerin sahip oldukları yetkinliklerin gözden geçirilmesi hedeflenir. Aktivitelerin niceliğinden çok, niteliği ve yansımaları önem taşır. Bu süreç, kişileri ve takım üyelerini düşünmeye ve hareket adımı atmaya yönlendiren bir aşama oluşturabilir. “Yaşayarak Öğrenme” yaklaşımı ile farklı özellikleri denemeleri için sağlana çalışmalarla, yeni yaklaşım ve deneyimlerin getireceği zenginleşme ile süreç hızlı işler ve yaşayanlarda iz bırakır. Bu çalışmalarla kişiler, çalışma arkadaşlarını bir iletişim noktası olarak algılamaya açık hale gelirler. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda; bu yaklaşım göz önünde bulundurulmuş ve katılımcıların tutum ve yaklaşımlarının, gerçek bir takım performansı ve dayanışmasının sergilenmesine olanak sağlayan bir ortamda deneme olanağı yaratılmasına çalışılmıştır.

TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM ve STRES YÖNETİMİ (Derin Eğitim ve Danışmanlık)

Ofisimiz personeline Derin Eğitim ve  Danışmanlık Firmasınca verilen bir günlük eğitimde Kurumsal ve kişisel imajı ortaya koyan yetkin bir çalışan; telefonda iletişimi kaliteli, etkin bir noktaya nasıl taşıyacağını; telefonda konuşurken dikkat edilmesi gereken altın kuralları; zor insanlarla başa çıkma yöntemlerini ve Dolayısıyla bu teknikler,hususunda bilgiler verilmiş ve uygulamalı olarak anlaşılması sağlanmıştır.

Eğitimde uzman eğitimci Eylem Özgümüş tarafından, Günlük yaşam sürecinde insanların stres verici faktörlerin de etkisiyle mevcut dengeleri sürekli bozulduğu ve bu Baskı ve dengesizlik karşısında insanların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik sistemlerinde kısa ve uzun sürede deformasyon ve Bilişsel ve davranışsal yöntemler kullanarak stres verici faktörlerle başa çıkmanın yolları anlatılmaya çalışılmıştır.